UB Oslo

UB Oslo
Hovedintensjonene i arkitektens forslag var å skape et nytt sentrum for UiO, tilpasse biblioteket i Universitetets utbyggingsmønster og akser, og å gi bygningen en utforming og materialbruk som understreker byggets symbolverdi som «kunnskapsbank» og hjerte i universitetsanlegget.

Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Telje-Torp-Aasen arkitektkontor AS
Ferdigstilt: 1999
Areal: 17500 kvm
Stein utvendig: Mørk Labrador larvikitt, polert/finslipt
Stein innvendig: Mønster av mørk serpentin og lys ekeberg marmornsjonert og kvalitetssikret.