Norges Bank

Norges bank
Bygget ble ferdigstilt på midten av 80-tallet. Ombygningen kom som et resultat av å legge ned seddeltrykkeriet i Oslo Sentrum. Denne fløyen langs Dronningensgate blir leid ut til Kredittilsynet. Ombygningen omfatter også ny glassoverdekket lysgård.

Byggherre: Statsbygg/Norges Bank
Arkitekt: Lund & Slaatto arkitekter
Ferdigstilt: 2008
Stein: Røyken granitt