Håkon VIIs Gate

Håkon VIIs gate
Bygget ble ferdigstilt på midten av 80-tallet. Ombygningen kom som et resultat av å legge ned seddeltrykkeriet i Oslo Sentrum. Denne fløyen langs Dronningensgate blir leid ut til Kredittilsynet. Ombygningen omfatter også ny glassoverdekket lysgård.

Byggherre: PECUNIA
Arkitekt: Pilot Arkitekter
Ferdigstilt: 2009
Stein: Ice Green