NATURSTEIN MONTERING AS

Vi har kontorer i Åsaveien 91, på Sundvollen.
Ta avkjøringen av E16 ved Esso/Sundvollen Hotell og fortsett ca 1 km inn Åsaveien.
Kontorbygget vårt ligger på høyre side.

Om oss

Etter lang tid i bransjen, og medarbeidere med over 50 års erfaring innen naturstein generelt, har vi opparbeidet oss bred erfaring og solid tillit i entreprenørmarkedet og blant arkitektstanden, både i Norge og utlandet. Våre arbeidsområder er prosjektering, levering og montering av naturstein.

Å være både rådgiver og utførende entreprenør av et byggeprosjekt, er en styrke. Vi velger de rette løsningene og kvalitetssikrer hele prosessen. NSM streber etter å ligge i forkant av utviklingen, både teknisk og i forhold til fagkompetanse. Kontinuerlig oppgradering av kunnskap internt i bedriften, er alltid i fokus.